Tại  Đồng An Gia có 2 hình thức thanh toán:

Thanh toán tiền mặt COD: Nhận hàng mới thanh toán

Chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng nội địa: 

THÔNG TIN THANH TOÁN

Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Số tài khoản: 21321368

Ngân hàng: ACB GIA LAI

Hãy liên hệ hotline 0935 213 213 nếu bạn cần hỗ trợ thêm nha.