740 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
0935.213.213
VNUK